ร้านแว่นตา เบทเทอร์อาย

ตรวจสายตา ตรวจสุขภาพภายนอกลูกตา โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือมาตรฐาน

 

          Ocular Health คือการตรวจสุขภาพภายนอกดวงตาเช่น เปลือกตา ท่อน้ำตา ขนตา สุขภาพดวงตาส่วนหน้า ตรวจดูต้อกระจก กระจกตา ม่านตา Ciliary Body รวมถึงเลนส์ตา เพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะส่งต่อไปทำการรักษาอย่างถูกต้องอย่างทันท่วงที ซึ่งการตรวจสามารถใช้ Slit Lamp ในการตรวจ หรือ อุปกรณ์ที่เรียกว่า  Opthalmoscope ซึ่งสามารถตรวจดูได้ต้องแต่ ด้านนอกของลูกตาไปจนถึงจอประสาทตา(เรติน่า)ได้ในอุปกรณ์เดียว

SLIT LAMP

Opthalmoscope

Copyright by BetterEye 2016