ร้านแว่นตา เบทเทอร์อาย

ตรวจสายตา ตรวจสุขภาพภายนอกลูกตา โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือมาตรฐาน

 

             การตรวจตาแบบ objective เป็นการตรวจสายตาเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์

อุปกรณ์แรกๆที่คนส่วนใหญ่ที่ไปร้านแว่นมักจะเจอ คือคอมพิวเตอร์วัดสายตา ซึ่งค่าที่ได้ออกมานั้น คือค่าที่วัดได้ตามจริง ซึ่งต้องเอาค่านี้มาทดลองใส่กับเลนส์ทดลอง ซึ่งมักจะพบว่าค่าที่ได้ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ถ้าเอามาใส่จริงมักจะปรับตัวยาก เพราะเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้ค่านี้ผิดเพี้ยน เช่น ท่านั่งลูกค้าไม่ถูกต้อง การวางศรีษะไม่ถูกต้อง คนวัดกดวัดในจุดที่ไม่ใช่จุดที่ดีที่สุด แต่สามารถเอามาใช้เป็นแนวทางได้

       เครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถวัดความโค้งกระจกตาได้ ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างนึงเหมือนกัน

       เครื่องบางรุ่นถ่ายรูปส่วนหน้าของลูกตาได้ แต่การเผยแพร่นั้นจะไม่ถูกต้องนักถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนถือว่าละเมิดสิทธิ์ ผิดจรรยาบรรณ

โดยค่าที่ได้จากการวัดแบบ objective นี้ต้องเอามาวัดแบบ subjective อีกครั้งจึงจะได้ค่าที่ลูกค้าสามารถปรับตัวได้

       นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือแล้ว การตรวจแบบ objective ยังรวมถึงการสังเกตอาการต่างๆที่ผู้ตรวจเห็น เช่นอาการ ตาหยี การขมวดคิ้ว การเอียงคอเพื่อมอง หรือการดมกลิ่น ซึ่งถ้าไม่ได้รับการศึกษาในสาขานี้มาโดยตรงมักจะข้ามส่วนนี้ไป ซึ่งสำคัญต่อการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างมาก

 

       อุปกรณ์อีกอย่างที่ใช้ในการตรวจแบบ  objective คือ retinoscope

ใช้ตรวจหาค่าสายตาจากการดูแนวแสงที่สะท้อนมาให้ผู้ตรวจเห็น สามารถวัดค่าสายตาได้ด้วยการใช้เลนส์เซ็ทเพื่อช่วย ซึ่งผู้ตรวจต้องฝึกจนชำนาญ จึงจะใช้งานได้อย่างแม่นยำและได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุดของอุปกรณ์ นอกเหนือจากใช้วัดสายตา retinoscope ยังสามารถ ตรวจดู ระบบ optical image ได้ด้วย เป็นฟังก์ชั่นที่ต้องเรียนเฉพาะทางเท่านั้นที่จะใช้ฟังก์ชั่นนี้ของ retinoscope ได้ข้อดีอีกแบบคือ เป็นอุปกร์ที่สามารถพกพาไปได้โดยไม่ยุ่งยาก หากคนไข้ไม่สามารถลุกจากเตียงได้ หรือคนไข้ที่เป็นทารก หรือการออกหน่วยในถิ่นธุรกันดาร สามารถใช้อุปกรณ์นี้ตรวจได้ แต่ถ้าอยู่ที่ร้าน มักจะใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าเนื่องจากพร้อมใช้มากกว่า

 

  ร้านเบทเทอร์อายใช้อุปกรณ์สองชิ้นนี้เป็นหลักในการตรวจสายตาแบบ objective และได้ศึกษาเฉพาะทางด้านนี้โดยตรง ลูกค้าจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ได้รับการตรวจตาอย่างถูกต้อง และถ้าไม่มีปัญหาระบบ optical image ต้องสามารถมองเห็นได้เหมือนคนสายตาปกติแน่นอน

Keratometer เครื่องวัดความโค้งกระจกตา

     ทำไมต้องวัดความโค้งกระจกตา?

 เป็นหนึงในเครื่องมือวัดแบบ Objective เป็นการวัดสองแนว แนวตั้งและแนวนอนเพื่อดูว่ากระจกตาของคนไข้แนวไหนโค้งมากกว่า และเพื่อคาดการณ์ค่าสายตา หากค่าความโค้งทั้งสองแนวไม่เท่ากันหมายความว่าคนไข้มีสายตาเอียง  ตามปกติค่าของกระจกตา จะมีค่าความโค้ง = 7.8 mm มี power = +43 D หากมีค่าความโค้งน้อยกว่าหรือมากกว่า แสดงว่ามีค่าสายตา +หรือ- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาค่าสายตาในขั้นตอน subjective ต่อไป

 ในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระจกตา ความโค้งของกระจกตาจะมีค่าผิดปกติไป

Copyright by BetterEye 2016